کسب رتبه سوم در چهارمین جشنواره فاوا

Category : اخبار

شرکت پندار پژوه با عنایت به نظر هیات داوران با ازئه محصول سیستم جامع مدیریت و نگهداری متمرکز مراکز مخابرانی موفق به کسب رتبه اول در محور پژوهش های منتهی به فناوری ( در زیر محور ذینغعان پست و پست بانک )در چهارمین جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات(فاوا) یادواره شهید دکتر قندی گردیده است .

fava93
Orientation: 1


Leave a Reply